tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

Укрдержфонд починає приймати заявки на надання фінансової підтримки на поворотній основі

Укрдерфонд починає приймати заявки!!!
Фермерські господарства подають у паперовій або електронній формі до регіонального відділення заявку у двох примірниках за формою, затвердженою Мінагрополітики, і такі документи (їх фотокопії)
копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору /декларації про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”;
копію статуту сільськогосподарського кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);
відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, стосовно:
- земель фермерського господарства як юридичної особи - для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, та/або земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності, та/або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства або селянського (фермерського) господарства;
- земель сімейного фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”, - для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;
довідку про реквізити банківського рахунка фермерського господарства;
довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу;
баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;
копію паспорта (у разі коли голова фермерського господарства віком до 35 років (включно);
сертифікат відповідності законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (у разі наявності);
копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);
бізнес-план з техніко-економічним обгрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
пропозицію фермерського господарства щодо забезпечення виконання зобов’язання з повернення бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством.
Для отримання фінансової підтримки сімейними фермерськими господарствами без набуття статусу юридичної особи для придбання землі сільськогосподарського призначення додатково подаються:
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно земельної ділянки (ділянок), що планується придбати;
витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (ділянок), отриманий у поточному році;
копії реєстраційних документів або витягу з Єдиного державного реєстру тварин (за наявності).
Копії поданих документів засвідчуються головою фермерського господарства.
 
В заставу приймається виключно техніка
 
 
 
 
 

Наші рекламодавці